Att tänka på inför årets slut

Snart nytt år och här är lite tips att tänka på inför årets slut. Det är viktigt att göra vissa saker innan året är över. Exempelvis om fakturor ska betalas, kontantkassan skall sättas in på bank. Eftersom detta blir styrt på datum när det sker behöver man vara ute i god tid under jul och nyår för att inte missa bankdagarna.

Här kan ni ta reda på vilka dagar bankerna inte har öppet 2020

Inför årets slut behöver man som företagare tänka på följande:

Inventering
Inventera ert varulager innan ni öppnar företaget igen 2021. Detta kan bli väldigt viktigt baserat på hur ert resultat ser ut i bolaget.

Avräkningskontot
Kontrollera ert avräkningskonto (2893) så detta kontot inte har en fordran på er som aktieägare. Detta är inte tillåtet utan klassificeras som förbjudet lån. Har man ett positivt avräkningskonto så behöver man sätta in beloppet på bolagets konto så det regleras.

Kundfordringar
Kontrollera era kundfordringar så ni har fått betalt för de fakturor som är förfallna. Ring gärna upp er kund och påminn. På så sätt hinner kunden sätta in betalningen på ert företagskonto innan årets slut och er likviditet förbättras. Detta är viktigt att tänka på inför årets slut.

Leverantörsskulder
Kontrollera även vilka obetalda leverantörsskulder företaget har. Kanske kan ni betala bort dessa och på så sätt minska era kortfristiga skulder i bolaget. Detta är positivt ur kreditvärderings synpunkt.

Preliminär skatt / F-skatt
De flesta företag betalar varje månad preliminär skatt eller F-skatt som den också brukar kallas. Det är en ”förskotts” skatt baserat på preliminärt resultat i bolaget. Detta är för att man ska slippa en större skattesmäll när årets resultat är klart. Men det är viktigt att man betalar rätt preliminär skatt. Man kan kontrollera hur resultatet ligger till i oktober / november. Ser man då att skatten man betalat under 2020 är alldeles för hög gör man en ny preliminär inkomstdeklaration för bolaget. Skatteverket räknar då ut en ny preliminär skatt och återbetalar då den överskjutande skatten. Detta ger bolaget extra likviditet inför årets slut.

Som kund hos Mats Redovisning håller vi kontroll på allt ovanstående åt dig. Det ingår i vår tjänst löpande redovisning. Så du som kund kan luta dig tillbaka och tänka på ditt eget företag.