Nya belopp för RUT avdrag 2021

Det har kommit Nya belopp för RUT avdrag 2021. Här berättar vi mer om vilka belopp och regler som gäller.

En nyhet är att RUT avdraget kommer att utökas från 1 januari 2021. Samt med fyra nya tjänster och det totala taket för RUT avdraget höjs till 75 000 kr. Taket för ROT avdrag kommer att ligga kvar på 50 000 kr som tidigare.

– Det har aldrig varit en fråga att höja ROT-avdraget. Man har varit orolig att RUT-tjänsterna blir utkonkurrerade av ROT-avdraget, men nu fredar man beloppet för RUT-tjänsterna i och med höjningen, säger Pia Blank Thörnroos, skattejurist och rättsexpert hos Skatteverket.

Pia Blank Thörnroos, Skatteverket. Foto: Jeanette Andersson

De nya tjänsterna är

  • Tvätteriverksamhet
  • Möbleringstjänster
  • Transporttjänster
  • Trygghetstjänster

Tvätteriverksamhet

Riksdagen beslutade att hushållen ska få RUT avdrag för en tjänster som avser vatten tvätt av kläder och hemtextilier även vid tvättinrättningar. Utöver själva tvätten ska RUT avdraget även innefatta torkning och annan efterbehandling, samt mindre reparationer av kläder och hemtextilier när detta utförs i samband med sådan tvätt. Tvättning av större mattor som kräver särskilda mattvättmaskiner eller kemtvätt omfattas inte av RUT avdraget.

Om tvättinrättningen skulle erbjuda transport av tvätten till och från tvättinrättningen ger kostnaden för transporten också rätt till RUT avdrag.

Rätten till RUT avdrag är knuten till den del av priset som är arbetskostnader. Riksdagen beslutade även att arbetskostnaden för tvätteritjänsten i sin helhet, inklusive hämtning och lämning av tvättgods till och från tvättinrättningen, ska räknas enligt en schablon på 50% av det debiterade beloppet (inklusive moms). Praktiskt sett innebär detta att RUT avdraget ges med 25% av den totala tvätterikostnaden inklusive eventuella transportkostnader.

Möbleringstjänster

Kostnad för att få hjälp med att möblera och flytta bohag och annat lösöre som hör till hushållet kommer omfattas av RUT avdraget. Detta gäller även kostnaden för hjälp med att montera och demontera möbler. Arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden.

Inredning och så kallad home styling ska inte omfattas av RUT avdraget.

Transporttjänster

RUT avdraget kommer att utökas med två ytterligare transporttjänster

  • Transport eller bortforsling av bohag och annat lösöre från bostaden till en plats där det kommer att återanvändas. Det kan exempelvis vara transporter till andrahandsbutiker, loppmarknader, auktioner och liknande.
  • Transport av bohag och annat lösöre mellan bostaden och utrymmen där bohaget exempelvis ska magasineras. Transporter till och från magasinering kan redan i dag ge RUT avdrag om transporten sker i samband med en flytt. Riksdagen beslutade att sambandet mellan transporten och flytten ska slopas och att alla sådana transporter ska innefattas av RUT avdrag.

För beräkningen av arbetskostnaden för transporter till återanvändning gäller att det, precis som för tvätteritjänster, ska användas en schablon på 50% av den sammanlagda kostnaden (inklusive moms).

För transport av bohag och annat lösöre till och från magasinering ska den beräknade arbetskostnaden som ligger till grund för RUT-avdraget motsvaras av den faktiska arbetskostnaden. Arbetskostnaden i detta fall beräknas alltså på samma sätt som när arbetskostnaden ska beräknas för en flytt tjänst.

Trygghetstjänster

Även tillsyn av bostaden ska omfattas av RUT avdrag. Det är en tjänst som ska användas när man exempelvis är bortrest alternativt lämnar fritidshuset för säsongen och det finns ett behov av att någon ser till bostaden. Detta för att bland annat undvika inbrott och skadegörelse. Tillsynen ska vara av enklare slag. Det kan exempelvis handla om att ta hand om post, vattna blommor, vädra, spola kranar och toaletter och se efter om något har inträffat i bostaden eller behöver tas om hand vid exempelvis ett strömavbrott. Tillsynstjänsten ska gälla för såväl permanentbostad som fritidsbostad. Vilken anledningen är eller längden på frånvaron ska inte påverka rätten till avdrag.

Nya belopp för RUT avdrag 2021

Visst var detta positiva nyheter? Tror man som äldre kommer utnyttja detta för att spara på kroppen. Även alla som hatar att montera exempelvis IKEA möbler kan dra nytta av de nya tjänsterna.

Tillbaka hem