Så här har vi hjälpt våra kunder

”De kunde inte bokföra”

Ett entreprenadföretag kontaktar under hösten oss och behöver akut hjälp. De har haft en redovisningsbyrå sedan bolaget startade ett par år tidigare. Man har nu fått kännedom om att byrån inte vetat vad man sysslat med. Detta efter att Skatteverket gjort revision på bolaget. Så här har vi hjälpt våra kunder.

Efter att ha fått tillbaka det fysiska materialet från byrån kunde arbetet påbörjas. Vi granskade tidigare inlämnade årsredovisningar. Första årets årsredovisning såg strukturmässigt sett okej ut. Däremot var innehållet helt fel bokfört kom det att visa sig efter revisionen. Vi granskar efterföljande räkenskapsår. Även här hittar vi mängder med felaktigheter. Årsredovisningen diffar mellan tillgångar och skulder i balansrapporten. Man har inte periodiserat på korrekt sätt vilket gör att bolaget fått en för hög förlust för året. Man har inte heller flyttat inlånade pengar från ägaren till eget kapital för att ha ett intakt aktiekapital. Bolaget är kontrollbalansskyldigt som det ser ut. Vi gör alla justeringar. Hittar en massa moms man inte fått avdrag för. Vi periodiserar kostnaderna på rätt år och tillför ett aktieägartillskott från de inlånade pengarna som bolaget var skyldig ägaren.

Det är skrämmande att vem som helst får driva redovisningsbyrå. Framförallt när kunden inte själv kan avgöra om det är rätt eller felaktigt gjort.

Så här har vi hjälpt våra kunder

Efter att ha kontaktat Mats Redovisning så kan vi idag andas ut. Årsredovisningen för 2019 är rättad och utbytt. stämmer äntligen siffrorna. Bolaget är inte längre skyldig att upprätta kontrollbalansräkning då det egna kapitalet är intakt. Vi kan sova bättre om natten och äntligen fokusera på att arbeta. Mats Redovisning är kompententa, pålästa, och professionella. Vårt företag är i trygga händer.

– Ulrika, ägare av företaget

Behöver du också hjälp med bokföringen?

Det är Så här har vi hjälpt våra kunder.